අපව අමතන්න

අප අමතන්න

ලීසි (චෙන්ග්ඩු) සමාගම, සමාගම.

ලිපිනය:

අංක 555, චෙචෙන්ග් පාර, ජාතික ආර්ථික හා තාක්‍ෂණික සංවර්ධන කලාපය, චෙන්ග්ඩු 610100 චීනය.

දුරකථන:

+86-28-6598-8164

විද්යුත් තැපෑල:

ස්කයිප්:

ලීකරි සමාගම

ලිපිනය:

9041 විධායක උද්‍යාන ඩ්‍රයිව් සූට් 141, නොක්සිල් ටීඑන් 37923

 

දුරකථන:

865-253-7225

විද්යුත් තැපෑල:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න