මගේ කාරයට කම්පන අවශෝෂක අවශ්‍ය ඇයි

A: ගැටිති හා වලවල් වල බලපෑම අවම කිරීම සඳහා කම්පන අවශෝෂක උල්පත් සමඟ ක්‍රියා කරයි. උල්පත් තාක්‍ෂණිකව එහි බලපෑම උරා ගත්තද උල්පත් වල චලනය අඩු කිරීමෙන් ආධාර කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක ය.

Shock-absorbers-work-alongside-the-springs-to-reduce-the-impact-of-bumps-and-potholes.-Even-though-the-springs-technically-absorb-the-impact,-it-is-the-shock-absorbers-which-support-the-springs-by-reducing-their-motion.

ලීක්‍රී කම්පන අවශෝෂක සහ වසන්ත එකලස් කිරීම සමඟ, ඔබ ගැටිත්තක් හරහා ගිය පසු වාහනය පිස්සුවක් මෙන් ඉහළට හා පහළට නොනැමේ.

කාර් කම්පන සහ ස්ට්‍රට් ගැන වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.   
විද්යුත් තැපෑල: info@leacree.com


පශ්චාත් වේලාව: ජූලි 28-2021